Πίνακες Διαγνωστικών Κωδικών, DTCs Mazda RX8, SAE J2012

  Μοιραστείτε
  avatar
  IOANNIS


  Αριθμός μηνυμάτων : 341
  Ημ/νία εγγραφής : 13/10/2010
  Ηλικία : 53

  Πίνακες Διαγνωστικών Κωδικών, DTCs Mazda RX8, SAE J2012

  Δημοσίευση  IOANNIS Την / Το Κυρ 23 Ιαν 2011, 8:36 am

  Πίνακες Διαγνωστικών Κωδικών, DTCs Mazda RX8, SAE J2012

  o PXXXX Powertrain, Μηχανικά μέρη, Μετάδοση, Διαφορικό, Εκκεντροφόρος κλπ
  o BXXXX Body, Αμάξωμα
  o CXXXX Chassis, Πλαίσιο, Σασί
  o UXXXX Network Communication, Δίκτυο επικοινωνίας
  avatar
  IOANNIS


  Αριθμός μηνυμάτων : 341
  Ημ/νία εγγραφής : 13/10/2010
  Ηλικία : 53

  Απ: Πίνακες Διαγνωστικών Κωδικών, DTCs Mazda RX8, SAE J2012

  Δημοσίευση  IOANNIS Την / Το Κυρ 23 Ιαν 2011, 8:36 am

  DTCs Mazda RX8, PXXXX Powertrain, Μηχανικά μέρη, Μετάδοση, Διαφορικό, Εκκεντροφόρος κλπ


  Fuel, Air Metering & Auxiliary Emission Controls, Έλεγχος Παροχής Καυσίμου-Αέρα και Εφεδρικά Συστήματα Έλεγχου Εκπομπών

  P0030 Front HO2S heater control circuit problem
  P0031 Front HO2S heater control circuit low
  P0032 Front HO2S heater control circuit high
  P0037 Rear HO2S heater control circuit low
  P0038 Rear HO2S heater control circuit high
  P0076 VDI solenoid valve control circuit low
  P0077 VDI solenoid valve control circuit high
  P0101 MAF sensor circuit range/performance problem
  P0102 MAF sensor circuit low input
  P0103 MAF sensor circuit high input
  P0107 BARO sensor circuit low input
  P0108 BARO sensor circuit high input
  P0111 IAT sensor circuit range/performance problem
  P0112 IAT sensor circuit low input
  P0113 IAT sensor circuit high input
  P0117 ECT sensor circuit low input
  P0118 ECT sensor circuit high input
  P0122 TP sensor No.1 circuit low input
  P0123 TP sensor No.1 circuit high input
  P0125 Insufficient coolant temperature for closed loop fuel control
  P0130 Front HO2S circuit problem
  P0131 Front HO2S circuit low voltage
  P0132 Front HO2S circuit high voltage
  P0133 Front HO2S circuit slow response
  P0138 Rear HO2S circuit high voltage
  P0139 Rear HO2S circuit slow response
  P0171 System too lean
  P0172 System too rich
  P0222 TP sensor No.2 circuit low input
  P0223 TP sensor No.2 circuit high input
  P0300 Random misfire detected
  P0301 Front rotor misfire detected
  P0302 Rear rotor misfire detected
  P0327 KS circuit low input
  P0328 KS circuit high input
  P0335 Eccentric shaft position sensor circuit problem
  P0336 Eccentric shaft position sensor circuit range/performance problem

  Auxiliary Emission Controls, Εφεδρικά Συστήματα Έλεγχου Εκπομπών

  P0410 AIR system problem
  P0420 Catalyst system efficiency below threshold
  P0443 Purge solenoid valve circuit problem
  P0461 Fuel gauge sender unit circuit rαnge/performance problem
  P0462 Fuel gauge sender unit circuit low input
  P0463 Fuel gauge sender unit circuit high input
  P0480 Cooling fan No.1 control circuit problem
  P0481 Cooling fan No.2 control circuit problem

  Vehicle Speed, Idle Control and Auxiliary Inputs, Ταχύτητα Οχήματος, Έλεγχος Ρελαντί και Εφεδρικά Κυκλώματα Εισόδου

  P0500 VSS circuit problem
  P0505 Idle air control system problem
  P0562 System voltage low (KAM)
  P0564 Cruise control switch input circuit problem
  P0571 Brake switch input circuit problem

  Computer and Auxiliary Inputs, Computer και Εφεδρικά Κυκλώματα Εισόδου

  P0601 PCM memory check sum error
  P0602 PCM programming error
  P0604 PCM random access memory error
  P0610 PCM vehicle options error
  P0638 Throttle actuator control circuit range/performance problem
  P0661 SSV solenoid valve control circuit low
  P0662 SSV solenoid valve control circuit high

  Transmission, Μετάδοση

  P0703 Brake switch No.2 input circuit problem
  P0704 CPP switch input circuit problem
  P0705 Transmission range (TR) switch circuit malfunction (short to power supply)
  P0706 Transmission range (TR) switch circuit malfunction (open circuit/short to ground)
  P0707 M range switch, up switch or down switch circuit malfunction (open circuit/short to ground)
  P0708 Steering shift switch circuit malfunction (open circuit/short to ground)
  P0712 Transmission fluid temperature (TFT) sensor circuit malfunction (short to ground)
  P0713 Transmission fluid temperature (TFT) sensor circuit malfunction (open circuit/short to power supply)
  P0715 Turbine sensor circuit malfunction
  P0720 Vehicle speed sensor (VSS) malfunction (open circuit/short to ground)
  P0731 Gear 1 incorrect (incorrect gear ratio detected)
  P0732 Gear 2 incorrect (incorrect gear ratio detected)
  P0733 Gear 3 incorrect (incorrect gear ratio detected)
  P0734 Gear 4 incorrect (incorrect gear ratio detected)
  P0743 Torque converter clutch (TCC) solenoid valve circuit malfunction (open circuit/short to ground or power supply)
  P0748 Pressure control solenoid circuit malfunction (open circuit/short to ground or power supply)
  P0753 Shift solenoid A circuit malfunction (open circuit/short to ground or power supply)
  P0758 Shift solenoid F circuit malfunction (open circuit/short to ground or power supply)
  P0763 Shift solenoid B circuit malfunction (open circuit/short to ground or power supply)
  P0768 Shift solenoid C circuit malfunction (open circuit/short to ground or power supply)
  P0841 Oil pressure switch B circuit malfunction
  P0846 Oil pressure switch C circuit malfunction
  P0850 Neutral switch input circuit problem
  P0871 Oil pressure switch F circuit mαlfunction
  P0960 GND return circuit malfunction

  o 1 = Ειδικός Κωδικός Mazda
  o 2 = SAE Κωδικός Γενικής Μορφής


  P1260 Immobilizer system problem
  P1574 TP sensor output incongruent
  P1577 APP sensor output incongruent
  P1686 Metering oil pump control circuit low flow side problem
  P1687 Metering oil pump control circuit high flow side problem
  P1688 Metering oil pump control circuit initial check problem
  P1759 2-4 brake fail-safe valve malfunction
  P1764 Low and reverse brake fail-safe valve malfunction
  P2006 APV motor control circuit IC problem
  P2008 APV motor control circuit/open
  P2096 Target A/F feedback system too lean
  P2097 Target A/F feedback system too rich
  P2101 Drive-by-wire relay control circuit problem
  P2106 Throttle actuator control system-forced limited power
  P2107 Throttle actuator control module processor error
  P2108 Throttle actuator control module performance error
  P2109 TP sensor minimum stop range/performance problem
  P2112 Throttle actuator control system range/performance problem
  P2119 Throttle actuator control throttle body range/performance problem
  P2122 APP sensor No.1 circuit low input
  P2123 APP sensor No.1 circuit high input
  P2127 APP sensor No.2 circuit low input
  P2128 APP sensor No.2 circuit high input
  P2135 TP sensor No.1/No.2 voltage correlation problem
  P2136 TP sensor No.1/No.3 voltage correlation problem
  P2138 APP sensor No.1/No.2 voltage correlation problem
  P2195 Front HO2S signal stuck lean
  P2196 Front HO2S signal stuck rich
  P2257 AIR pump relay control circuit low
  P2258 AIR pump relay control circuit high
  P2259 AIR solenoid valve control circuit low
  P2260 AIR solenoid valve control circuit high
  P2270 Rear HO2S signal stuck lean
  P2271 Rear HO2S signal stuck rich
  P2502 Charging system voltage problem
  P2503 Charging system voltage low
  P2504 Charging system voltage high
  avatar
  IOANNIS


  Αριθμός μηνυμάτων : 341
  Ημ/νία εγγραφής : 13/10/2010
  Ηλικία : 53

  Απ: Πίνακες Διαγνωστικών Κωδικών, DTCs Mazda RX8, SAE J2012

  Δημοσίευση  IOANNIS Την / Το Κυρ 23 Ιαν 2011, 8:37 am

  DTCs Mazda RX8, BXXXX Body, Αμάξωμα


  B1213 Only one key ID number is registered.
  B1231 SAS unit activation (deployment) control freeze
  B1318 Power/Battery supply system
  B1342 Instrument cluster/Keyless unit malfunction,. DSC HU/CM system, SAS unit (DTC 12 detection circuit malfunction), EPS control module
  B1426 Seat belt warning light circuit short to power supply
  B1427 Seat belt warning light circuit open
  B1484 Brake switch system
  B1600 The key ID number data cannot be read.
  B1601 The keyless unit has detected unregistered key ID number.
  B1602 The keyless unit cannot read key ID number data normally.
  B1681 No detected communication with the coil
  B1869 Air bag system warning light circuit open, Air bαg system warning light circuit short to body ground
  B1870 Air bag system warning light circuit short to power supply
  B1877 Driver-side pre-tensioner seat belt circuit resistance high
  B1878 Driver-side pre-tensioner seat belt circuit short to power supply
  B1879 Driver-side pre-tensioner seat belt circuit short to body ground
  B1881 Passenger-side pre-tensioner seat belt circuit resistance high
  B1882 Passenger-side pre-tensioner seat belt circuit short to power supply
  B1883 Passenger-side pre-tensioner seat belt circuit short to body ground
  B1884 Passenger air bag deactivation (PAD) indicator circuit open or short to body ground
  B1885 Driver-side pre-tensioner seat belt circuit resistance low
  B1886 Passenger-side pre-tensioner seat belt circuit resistance low
  B1890 Passenger air bag deactivation (PAD) indicator circuit short to power supply
  B1913 Driver-side air bag module (inflator No.1) circuit short to body ground, Passenger-side air bag module (inflator No.1) circuit short to body ground
  B1916 Driver-side air bag module (inflator No.1) circuit short to power supply
  B1921 Activation (deployment) inhibited due to configuration setting
  B1925 Passenger-side air bag module (inflator No.1) circuit short to power supply
  B1932 Driver-side air bag module (inflator No.1) circuit resistance high
  B1933 Passenger-side air bag module (inflator No.1) circuit resistance high
  B1934 Driver-side air bag module (inflator No.1) circuit resistance low
  B1935 Passenger-side air bag module (inflator No.1) circuit resistance low
  B1992 Driver-side side air bag module circuit short to power supply
  B1993 Driver-side side air bag module circuit short to body ground
  B1994 Driver-side side air bag module circuit resistance high
  B1995 Driver-side side air bag module circuit resistance low
  B1996 Passenger-side side air bag module circuit short to power supply
  B1997 Passenger-side side air bag module circuit short to body ground
  B1998 Passenger-side side air bag module circuit resistance high
  B1999 Passenger-side side air bag module circuit resistance low
  B2103 Coil malfunction
  B2139 ID number data in the PCM and the keyless unit do not match.
  B2141 EPS system (neutral position setting not performed), Communication error between the keyless unit and the PCM (data transfer error)
  B2228 Driver-side air bag module (inflator No.2) circuit short to body ground
  B2229 Passenger-side air bag module (inflator No.2) circuit short to body ground
  B2230 Driver-side air bag module (inflator No.2) circuit short to power supply
  B2231 Passenger-side air bag module (inflator No.2) circuit short to power supply
  B2232 Driver-side air bag module (inflator No.2) circuit resistance high
  B2233 Passenger-side air bag module (inflator No.2) circuit resistance high
  B2234 Driver-side air bag module (inflator No.2) circuit resistance low
  B2235 Passenger-side air bag module (inflator No.2) circuit resistance low
  B2278 Torque sensor
  B2296 Crash zone sensor (communication error, internal circuit abnormal)
  B2431 Key ID number registration error
  B2434 Driver-side front buckle switch circuit short to ground
  B2435 Driver-side front buckle switch circuit resistance not within specification
  B2438 Passenger-side front buckle switch circuit short to ground
  B2439 Passenger-side front buckle switch circuit resistance not within specification
  B2444 Driver-side side air bag sensor (internal circuit abnormal)
  B2445 Passenger-side side air bag sensor (internal circuit abnormal)
  B2477 DSC HU/CM configuration system
  B2691 Driver-side front buckle switch circuit open or short to power supply
  B2692 Passenger-side front buckle switch circuit open or short to power supply
  B2773 Driver-side curtain air bag module circuit resistance low
  B2774 Driver-side curtain air bag module circuit resistance high
  B2775 Driver-side curtain air bag module circuit short to body ground
  B2776 Driver-side curtain air bag module circuit short to power supply
  B2777 Passenger-side curtain air bag module circuit resistance low
  B2778 Passenger-side curtain air bag module circuit resistance high
  B2779 Passenger-side curtain air bag module circuit short to body ground
  B2780 Passenger-side curtain air bag module circuit short to power supply
  B2867 Poor connection of any SAS unit connectors

  avatar
  IOANNIS


  Αριθμός μηνυμάτων : 341
  Ημ/νία εγγραφής : 13/10/2010
  Ηλικία : 53

  Απ: Πίνακες Διαγνωστικών Κωδικών, DTCs Mazda RX8, SAE J2012

  Δημοσίευση  IOANNIS Την / Το Κυρ 23 Ιαν 2011, 8:37 am

  DTCs Mazda RX8, CXXXX Chassis, Πλαίσιο, Σασί

  C1093 DSC OFF switch system
  C1095 Pump motor, motor relay system
  C1096 Pump motor, motor relay system
  C1099 EPS motor
  C1119 PCM, TCM communication system
  C1134 PCM, TCM communication system
  C1145 RF ABS wheel-speed sensor (open circuit) system
  C1148 RF ABS wheel-speed sensor/ABS sensor rotor system
  C1155 LF ABS wheel-speed sensor (open circuit) system
  C1158 LF ABS wheel-speed sensor/ABS sensor rotor system
  C1165 RR ABS wheel-speed sensor (open circuit) system
  C1168 RR ABS wheel-speed sensor/ABS sensor rotor system
  C1175 LR ABS wheel-speed sensor (open circuit) system
  C1178 LR ABS wheel-speed sensor/ABS sensor rotor system
  C1186 Valve relay system
  C1194 LF outlet solenoid valve system
  C1198 LF inlet solenoid valve system
  C1210 RF outlet solenoid valve system
  C1214 RF inlet solenoid valve system
  C1222 ABS wheel-speed sensor (slip monitor) system
  C1233 LF ABS wheel-speed sensor (short to ground) system
  C1234 RF ABS wheel-speed sensor (short to ground) system
  C1235 RR ABS wheel-speed sensor (short to ground) system
  C1236 LR ABS wheel-speed sensor (short to ground) system
  C1242 LR outlet solenoid valve system
  C1246 RR outlet solenoid valve system
  C1250 LR inlet solenoid valve system
  C1254 RR inlet solenoid valve system
  C1266 Valve relay system
  C1279 Combined sensor system
  C1280 Combined sensor system
  C1281 Combined sensor system
  C1282 Combined sensor system
  C1288 Brake fluid pressure sensor system
  C1290 Brake fluid pressure sensor system
  C1295 Steering angle sensor system
  C1306 Steering angle sensor (abnormal initialization) system
  C1307 Steering angle sensor system
  C1400 RF traction switch solenoid valve system
  C1410 LF traction switch solenoid valve system
  C1440 Brake fluid pressure sensor system
  C1730 Brake fluid pressure sensor system
  C1805 Incorrect DSC HU/CM installed
  C1937 Steering angle sensor system
  C1938 Steering angle sensor system
  C1951 Combined sensor system
  C1952 Combined sensor system
  C1953 Brake switch system
  C1954 Brake fluid pressure sensor system
  C1956 Steering angle sensor system
  C1957 RF DSC switch solenoid valve system
  C1958 LF DSC switch solenoid valve system
  C1959 Combined sensor system
  C1994 DSC control system
  C2768 Combined sensor system
  C2778 Steering angle sensor (abnormal bαttery voltage) system

  avatar
  IOANNIS


  Αριθμός μηνυμάτων : 341
  Ημ/νία εγγραφής : 13/10/2010
  Ηλικία : 53

  Απ: Πίνακες Διαγνωστικών Κωδικών, DTCs Mazda RX8, SAE J2012

  Δημοσίευση  IOANNIS Την / Το Κυρ 23 Ιαν 2011, 8:37 am

  DTCs Mazda RX8, UXXXX Network Communication, Δίκτυο επικοινωνίας

  U0073 CAN system/bus communication error, CAN bus off
  U0100 Communication error to PCM, TCM cannot receive any signals from PCM
  U0101 Communication error to TCM
  U0121 Communication error to ABS HU/CM/DSC HU/CM
  U0155 Communication error to instrument cluster
  U0167 Communication error to keyless control module
  U1147 Communication error between the keyless unit and the PCM (mismatched conditions)
  U1900 CAN communicαtion system/error
  U2017 Driver-side side air bag sensor (communication error)
  U2018 Passenger-side side air bag sensor (communication error)
  U2023 CAN communication error
  U2510 Communication error between the keyless unit and the PCM (no response)
  U2516 CAN communication system/CAN system wiring harness open or short circuit


   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τρι 17 Ιουλ 2018, 8:11 pm